Съобщение за загуба на правно действие на административни актове издадени по реда глава 6 от ЗООС.

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-12-ПР/2019г. от 01.04.2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Разработване на находище за скално-облицовъчни материали-варовици в площ „Мизия-запад“, в землището на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „Булнед АМД” ООД, гр. Враца.

  /28.06.2024г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-12-ПР/2017г. от 23.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „ТИР-паркинг, с изграждане на търговско-обслужваща сграда и жилищна сграда“, в имот № 071002, земл. с. Краводер, общ. Криводол, обл. Враца“, с възложител: Силвия Иванова, с. Добруша.

  /05.09.2023г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-26-ПР/2017г. от 11.12.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Добив на блокове от варовик, тип "Врачански камък", от находище "Парапански камък", в землищата на с. Царевец и с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца“, с възложител: „Лодекс Л“ ЕООД, гр. София. 

  /01.02.2023г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на  Решение № ВР-39-ПР/2013 г. от 11.09.2013г. на Директора на РИОСВ – Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Център за красота и здраве“, като част от „Babe Ka Village“ -  ваканционно селище от затворен тип с еднофамилни къщи за сезонно ползване, транспортна алея и павилион за охрана, с местоположение УПИ ІХ, поземлен имот № 011029, кв. 11, землището на с. Паволче, община Враца, област Враца, с възложител „Бабе Кй Естейт“ ООД.

  /20.12.2022 г./  

 • Съобщение за загуба на правно действие на  Решение № ВР-29-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено от Директора на РИОСВ – Враца, за инвестиционно предложение за „Изграждане на спортен комплекс със стадион, трибуни, съблекални и прилежаща инфраструктура“, с възложител община Мездра.

  /15.11.2022 г./  

 • Съобщение за загуба на правно действие на  Решение № ВР-7-ПР/2015 г. от 19.05.2015г. на Директора на РИОСВ – Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за отглеждане на 300 броя овце“, с местоположение п.и. № 015030, местност „Орничака“, землището на с. Моравица, община Мездра, област Враца, с възложител Р. В. Ценов  

  /10.11.2022 г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-18-ПР/2016г. от 18.07.2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Кравеферма за 20 бр. млекодайни крави и приплодите им“, в имот № 044002, м. „Карчовото“, в землището на с. Кален, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Мартин Петков Милешки.

  /19.10.2022г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-4-ПР/2017г. от 09.02.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и шоково замразяване“ в УПИ III - 608, 609, 610, 611, кв. 2, с. Алтимир, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „Краун-95“ ЕООД.

  /06.10.2022г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-29-ПР/2011г. от 12.08.2011г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ „Чирен“ до гр. Козлодуй и гр. Оряхово“, с възложител: „Булгартрансгаз” ЕАД.                                                                                         /19.08.2022г./

   

 • Съобщение за загуба на правно действие на  Решение № ВР-34-ПР/2011 г. от 14.09.2011г., постановено от Директора на РИОСВ – Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Преустройство и модернизация на предприятие за производство на месни продукти от птичи меса“ в УПИ V-9871 кв.68, гр. Роман, община Роман, с възложител: „Балкански деликатес“ ЕООД, гр. София. /10.12.2021 г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-23-ПР/2015 г. от 18.09.2015г. за инвестиционно предложение „Нова конструкция (иновационна) никел-цинкови елементи за батерии и оборудване за организиране на полуфабрикати  и монтаж на крайни батерийни елементи с широко приложение в няколко направления“, с възложител: „РМЗ Вратцата“ ООД, гр. Враца.   /23.11.2021г./                                                                                                                                          

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-6-ПР/2015г. от 28.04.2015г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Доизграждане на многофункционална спортна зала в гр. Мездра“, в УПИ VII-1269, 1270, кв.99, по плана за регулация на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: Община Мездра.                                   /05.11.2021г./

  Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-21-ПР/2014г. от 07.07.2014г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на комплекс от къщи за гости“, в УПИ XIX-463, кв.I и УПИ XVIII-464, кв.I, в с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: "Д. Бешовица" ЕООД.                                   /27.10.2021г./

 •  

 • Съобщение за загуба на правно действие на  Решение № ВР-13-ПР/2014 г. на Директора на РИОСВ – Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение  „Изграждане на специализиран пристанищен обект, център за първа продажба на продукти от риболов и стоково тържище за търговия с риба в гр. Оряхово, обл. Враца“ с възложител община Оряхово, обл. Враца.   /01.09.2021 г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на  Решение № ВР-38-ПР/2009 г. от 07.09.2009 г. на Директора на РИОСВ – Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия от слънцето“, с възложител: „Нимекс енерджи“ ООД, с. Ракево

                                                                                                                                                 /22.12.2020 г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на  Решение № ВР-39-ПР/2009 г. от 07.09.2009 г. на Директора на РИОСВ – Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за  инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия от слънцето“, с възложител „ДИ БИ ДИ СЪН“ ООД, с. Ракево

                                                                                                                                                         /22.12.2020 г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на  Решение № ВР-51-ПР/2009 г. на Директора на РИОСВ – Враца, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение  „Изграждане на фотоволтаична инсталация“, с възложител ЕТ „САГА-3-Людмил Захариев“, гр. София

                                                                                                                                                           /22.12.2020 г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-47-ПР/2013г. от 15.11.2013г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на TIR паркинг, мотел с обслужващи помещения, сервиз за гуми, колонка за зареждане на електромобили и 60 тонен кантар”, в поземлени имоти № 007001, № 007014, и № 007015, местност „Низамското”, землище с. Паволче, общ. Враца, обл. Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС.

                                                                                                                                   /09.06.2020г

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-11-ПР/2013г. от 08.03.2013г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса с електрическа мощност 0,4 МВ и топлинна мощност 0,63 МВ и складиране и преработка на биомаса“, в имот № 415014, местност "Каиша", землище гр.Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: „Оряново Енерджи“ ЕАД, гр.Оряхово.                             /27.09.2019г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-03-ПР/2008г. от 14.01.2008г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност до 3 мегавата“, в поземлени имоти № 304070 и № 304071, местност "Вельова кошара", землище гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: Ч.Ганчев, гр. София.                                                    /27.09.2019г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР 2-2/2011г. по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от 01.04.2011г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр.Враца за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на ветроенергиен парк „Веслец”- 55 бр. вятърни генератори с обща мощност 150 МW и два броя подстанции”, в землищата на с. Камено поле, общ. Роман, с. Горна Бешовица, и с. Цаконица, общ. Мездра, област Враца” - с характер на решението: за одобряване осъществяването на ИП 

                                                                                                                                      /05.08.2019г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-35-ПР/2011г. от 17.09.2011г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Газификация на град Бяла Слатина“, в гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: „Аресгаз“ ЕАД, гр. София                                                                                                                                                                                                             /25.07.2019г./

   

  Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-17-ПР/2012г. от 12.07.2012г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на предприятие за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци чрез преустройство на съществуваща сграда и пристройка“, ПИ № 964023, парцел 23, масив 964, местност "Дърварски път", с.Селановци, общ.Оряхово, с възложител: „Завод за детски храни“ ООД, с.Селановци                                                                                                              /24.07.2019г./
 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР 2-2/2009г. по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от 08.10.2009г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр.Враца за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на ветроенергиен парк чрез монтиране на 55 WEA- на площадка „Б”, в землищата на гр. Оряхово и с. Селановци, община Оряхово, област Враца” - с характер на решението: за одобряване осъществяването на ИП 

                                                                                                                                    /22.07.2019г./

  Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-11-ПР/2012г. от 07.05.2012г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на овцеферма в с.Струпец“, ПИ №025014, землището на  с.Струпец, общ.Роман, с възложител: Теменужка Лазарова Кръстева                                                                                                    /01.07.2019г./
 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-04-ПР/2007г. от 24.01.2007г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Гара Елисейна”, на р.Искър, в землището на с.Елисейна, общ.Мездра, обл.Враца с възложител: „Нови Енергии”ООД

                                                                                                                                      /11.12.2018г./

   

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-03-ПР/2006г. от 24.01.2007г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Ребърково”, на р.Искър, в землището на с.Ребърково, общ.Мездра, обл.Враца с възложител: „Нови Енергии”ООД

                                                                                                                                      /11.12.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение ВР № 1 ПР/2005г. от 11.01.2005г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Ритлите-енерджи” на р.Искър, в землището на с.Люти брод, имот № 016052, общ.Мездра, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС.

                                                                                                                                      /16.11.2018г./

   

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение ВР № 26 ПР/2004г. от 01.09.2004г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Оселна” на р.Искър, в землището на с.Оселна и с.Зверино, общ.Мездра, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС.

                                                                                                                                      /16.11.2018г./

   

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение ВР № 20 ПР/2004г. от 04.08.2004г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Черепиш-Ариел” на течащите води на р.Искър в землището на с.Зверино и с.Люти брод, общ.Мездра” - с характер на решението да не се извършва ОВОС.

                                                                                                                                      /16.11.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-6-ПР/2004г. от 16.02.2004г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане и експлоатация на брегова ВЕЦ „Ослен”, на десния бряг на река Искър с мощност до 5mW, в местност  „Полето“, на километър 162+300 от устието на река Искър, землището на с.Ослен, общ.Мездра, обл.Враца,  с възложител: ЕТ „Гроздан Илиев – Инженеринг“

                                                                                                                                   /29.08.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-19-ПР/2006г. от 04.09.2006г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Надежда”, на р.Искър, в землището на с.Зверино и с.Оселна, общ.Мездра, обл.Враца с възложител: „Надежда-2001”ООД

                                                                                                                                   /27.08.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-15-ПР/2006г. от 31.07.2006г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Струпец 2”, на р.Искър, в землището на с.Старо село, общ.Мездра, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС.        /10.08.2018г./

 

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-14-ПР/2006г. от 31.07.2006г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Струпец 1”, на р.Искър, в землището на с.Старо село, общ.Мездра, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС.        /10.08.2018г./

 

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-13-ПР/2006г. от 31.07.2006г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Ослен”, на р.Искър, в землището на с.Царевец, общ.Мездра, обл.Враца”- с характер на решението да не се извършва ОВОС.     /10.08.2018г./

 

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-11-ПР/2011г. от 08.04.2011г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на стрелбище- закрит тип за късо огнестрелно оръжие- за тренировъчна стрелба със спортен характер”, в поземлен имот /ПИ/ № 12259.40.2, местност “Сениче”, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС. /22.06.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-7-ПР/2004г. от 16.02.2004г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане и експлоатация на брегова ВЕЦ „Синьо бърдо” на десния бряг на река Искър с мощност до 5 mW, в местност Лъката-Искър”, между железопътната линия от Мездра за Роман, местност „Стражица” и речното русло на р.Искър, местности „Върбенски остров” и „Буров остров-Скалата”, землището на село Синьо бърдо, община Роман, обл.Враца - с характер на решението да не се извършва ОВОС. /28.05.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-3-ПР/2004г. от 07.01.2004г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на ВЕЦ „Струпец” на река Искър с мощност до 5 mW в местности „Тържище” и „Станьова глава”, на десния бряг на река Искър, между железопътната линия и руслото на р.Искър- шосето от ж.п. гара Струпец за Мездра, в землището на с.Струпец, общ.Роман, обл.Враца, възложител: ЕТ „Сирил-М-Кирил Пешев”

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-23-ПР/2012г. от 12.10.2012г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) «Изграждане на второ захранване на гр. Оряхово от съществуващата въздушна линия (ВЛ) 220 кV „Дунав” до подстанция (п/ст) „Оряхово” 110/20 кV по ново трасе с дължина 2885 метра минаващо през землището на гр. Оряхово», землище гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца - с характер на решението да не се извършва ОВОС. /18.05.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР 1-1/2009г. по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от 10.03.2009г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр.Враца за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Караш”, на р.Малък Искър, землището на с.Караш, общ.Роман, обл.Враца” - с характер на решението: за одобряване осъществяването на ИП  /15.05.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение ВР № 2-ПР/2004г. от 07.01.2004г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на ВЕЦ „Долна Бешовица” на река Искър с мощност до 5 мW, в местност „Долци Воденицата”, на левия бряг на река Искър, в землището на село Долна Бешовица, общ.Роман, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС. /15.05.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР 1-2/2007г. по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от 11.09.2007г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – гр.Враца за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Воденицата”, на р.Малък Искър, землището на с.Караш, общ.Роман, обл.Враца” - с характер на решението: за одобряване осъществяването на ИП  /15.05.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-09-ПР/2007г. от 21.02.2007г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на руслова малка ВЕЦ „Бетани”, на р.Искър, в землището на с.Старо село, общ.Мездра, обл.Враца и землището на с.Синьо бърдо, общ.Роман, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС. /24.04.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-32-ПР/2007г. от 09.07.2007г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на МВЕЦ „Хърлец” на р.Огоста с мощност 530 кW”, землище с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС./08.03.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-23-ПР/2008г. от 30.05.2008г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) ) „Изграждане на МВЕЦ „Гложене” на р.Огоста- руслов тип, кота горно водно ниво /ГВН/ 36,80, кота долно водно ниво /ДВН/ 31,30м, с мощност 880 кW”, землище с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС. /08.03.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение ВР № 2-ПР/2005г. от 10.02.2005г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малка ВЕЦ „Ралица 1” на р.Огоста в землището на с.Софрониево, общ.Мизия, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС.   /01.03.2018г./

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВР-24-ПР/2007г. от 28.05.2007г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ-Враца) за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на руслова малка ВЕЦ „Манастирище”, на р.Огоста, между кота 57,50 и кота 51,00, в землището на с.Манастирище, местност „Луков върбак”, общ.Хайредин, обл.Враца” - с характер на решението да не се извършва ОВОС. /01.03.2018г./

 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС, 14.02.2018г.
 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС, 21.11.2017г.
 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС, 04.09.2017г.
 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС, 30.08.2017г.
 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС, 30.06.2017г.
 • Съобщение по чл.93, ал.8 от ЗООС,10.03.2017г.
 • Съобщение по чл.93, ал7 от ЗООС, 04.11.2016г.
 • Съобщение по чл. 93, ал. 7 от ЗООС, 15.12.2015г. .
 • Съобщение по чл. 93, ал. 7 от ЗООС, 07.12.2015г. .