РИОСВ - Враца и Регионалната лаборатория - Враца отбелязаха Световния ден на околната среда

На 5-ти юни експерти от РИОСВ - Враца и Регионалната лаборатория – Враца към ИАОС отбелязаха Световния ден на околната среда с пешеходен преход по маршрут „гр. Враца – Боров камък“. При преминаването си участниците почистиха прилежащите терени от отпадъци.

Маршрутът преминава през екопътека „Боров камък“, попадаща на територията на Природен парк „Врачански балкан“. Екопътеката носи наименованието на водопада, до който се изкачва, като започва от село Згориград, общ. Враца. Маршрутът преминава през изключително живописен район, с изградена мрежа от мостове и стълби, като следва течението на река Лева и е добре обезопасена, с цел безпрепятствения достъп на туристите.

 

Отбелязването на Световният ден на околната среда през 2024 се фокусира върху възстановяване на качеството на земята, преодоляване на риска от опустиняване и изграждането на устойчивост под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration.”

 

Успешното възстановяване на земята изисква подход, който използва знанията, стремежа и амбицията на  всички поколения. Всички хора в момента са част от първото поколение, което става свидетел на опустошителните ефекти от влошаването на състоянието на околната среда и последното, което предприема мерки за противодействие и е на път да постигне глобалните цели по отношение на климата и биоразнообразието.