РИОСВ-ВРАЦА ЗАПОЗНА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ“ С НАЧИНИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца гостува на СУ „Козма Тричков“ с цел повишаване на осведомеността на децата за околната среда.

По време на мероприятието учениците бяха запознати с основните замърсители на водите и начините за нейното пречистване, чрез представяне на презентация. Бяха показани лабораторни опити, онагледявайки пречистването на водата и измерване на някой нейни показатели.

От екоинспекцията за учениците в мероприятието бяха раздадени подаръци с екологична насоченост.