РИОСВ-ВРАЦА ЗАПОЗНА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ“ С НАЧИНИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца гостува на СУ „Козма Тричков“ с цел повишаване на осведомеността на децата за околната среда. По време на мероприятието учениците бяха запознати с основните замърсители на водите и начините за нейното пречистване, чрез представяне на презентация. Бяха показани лабораторни опити, онагледявайки пречистването на водата и измерване на някой нейни...

РИОСВ - Враца и Регионалната лаборатория - Враца отбелязаха Световния ден на околната среда

На 5-ти юни експерти от РИОСВ - Враца и Регионалната лаборатория – Враца към ИАОС отбелязаха Световния ден на околната среда с пешеходен преход по маршрут „гр. Враца – Боров камък“. При преминаването си участниците почистиха прилежащите терени от отпадъци. Маршрутът преминава през екопътека „Боров камък“, попадаща на територията на Природен парк „Врачански балкан“. Екопътеката носи наименованието на...

53 ПРОЕКТА СА КЛАСИРАНИ ОТ ПЪРВА ФАЗА В XVI-ТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

53 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната...

РИОСВ-Враца отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие и Световния ден на пчелите

На 23-ти май експерти от РИОСВ-Враца гостуваха в СУ „Христо Ботев“ – гр. Враца, където заедно с ученици от 5-7 клас на екоклуб „Детелини“ отбелязаха Международния ден на биологичното разнообразие и Световния ден на пчелите.   Под формата на презентация, свързана с тазгодишната тема „Бъдете част от плана“, експертите запознаха учениците със същността на биологичното разнообразие, основните проблеми и мерки,...

Победители в конкурса за най-добра рисунка и презентация по повод отбелязването на Европейския ден на „Натура 2000“

Във връзка с отбелязването на Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“ – 21 май, РИОСВ-Враца оцени най-добрите творби в конкурсa в две категории: най-добра рисунка, изобразяваща „Природата на Врачански балкан“ и презентация на тема „Биоразнообразието в защитените зони – защо е важно“. С рисунки и презентации в инициативата се включиха общо 12 участници от различни възрастови групи и училища от гр....

Световен ден на околната среда – 5 юни 2024

Навсякъде по света екосистемите са застрашени. От гори и сухи земи до земеделски земи и езера, природата, от която зависи съществуването на човечеството, достига повратна точка. Ето защо Световният ден на околната среда през 2024 г. се фокусира върху възстановяване качеството на земята, преодоляване на риска от опустиняване и изграждането на устойчивост под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме...

РИОСВ-Враца отбелязва Деня на „Натура 2000“ с конкурс

Във връзка с отбелязването на Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000“, РИОСВ-Враца обявява конкурс в две категории: най-добра рисунка изобразяваща „Природата на Врачански балкан“ - Природен парк по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и защитена зона съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ по двете директиви на ЕС: за опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна, и за...

РИОСВ - ВРАЦА ПРОВЕДЕ СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМА „МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА НЕГОДНИ ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ“

На 26.04.2024 г.  в сградата на Регионалната инспекция по околната среда и водите се проведе среща със заинтересованите страни във връзка с изпълнение на втори етап от Швейцарско-Българската програма за сътрудничество, по която се финансират мерки за обезвреждане на негодни препарати за растителна защита. С цел осигуряване на прозрачност и информираност на засегнатото население, срещата се проведе с...

РИОСВ-ВРАЦА ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА

По повод   Деня на Земята – 22 април 2024 г, Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца съвместно с Регионална лаборатория – Враца проведе мероприятие с ученици от училище СУ „Отец Паисий“, гр. Враца.   Инициативата се състоя в сградата на екоинспекцията. Пред ученици от пети и шести клас се представиха две презентации по темите: „Планета срещу пластмаси“ с акцент върху замърсяването на...

ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА – „ПЛАНЕТА СРЕЩУ ПЛАСТМАСИ“

Ежегодно на 22 април хора от цял свят и от различни сфери на живота се обединяват в една обща кауза  по отношение на устойчивостта и климатичните действия, отбелязвайки Деня на Земята. Когато действията на милиони хора по целия свят се синхронизират, се създава приобщаващо и въздействащо движение, което е невъзможно да се игнорира. Тази година Темата за Деня на Земята е „ПЛАНЕТА СРЕЩУ ПЛАСТМАСИ“! Темата...

1-ви май 2024 г. е крайният срок за организиране на пунктове за охлюви

Лицата, които изкупуват охлюви с търговски цели следва да подават уведомления в РИОСВ-Враца за разкриване на пунктове за охлюви в срок до 1-ви май 2024 г.,  а периодът за събиране от природата и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.  Режимите, редът и условията за ползване, изкупуване с цел търговия и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и...

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>