„Европейска седмица на мобилността“ 16 - 22 Септември 2020 г.

„Европейска седмица на мобилността“ 16 - 22 Септември 2020 г.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в качеството на национален координатор на ежегодно провежданата кампания на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ (ЕСМ) се стреми да насърчи участието на органите за местно управление в инициативи, свързани с устойчивата градска мобилност, водещи до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и здравословните проблеми.

В основата на кампанията ЕСМ е заложен принципът за популяризиране на множеството ползи за околната среда и здравето на хората от използването на различни начини за придвижване. Кампанията насърчава умното придвижване и използването на устойчива мобилност.

Във връзка с горепосоченото, предоставяме следната актуална информация за условията на участие в кампанията ЕСМ на общините в териториален обхват на Област Враца, а именно:

 • Темата на ЕСМ за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“ под мотото „Избери как да се придвижиш“.
 • Платформата за регистрация за участие на общините в Европейската седмица на мобилността за 2020 г. е отворена, като регистрацията може да бъде направена само чрез официалната интернет страница на кампанията на адрес http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=bg.
 • Веднъж направена, регистрацията подлежи на одобрение от МОСВ.
 • Обръщаме внимание, че всяка община трябва да използва един и същ профил за регистрацията си в платформата на ЕСМ всяка година. Принципът е една община-един профил. В случай на забравено потребителско име и парола, сайтът позволява информацията да бъде възстановена от полето „Възстановяване на информацията за достъп“ http://registration.mobilityweek.eu/recover_password.php?lang=bg
 • Напомняме също, че информацията за активностите, които ще бъдат проведени от съответните общини, трябва да бъде въведена преди началото на кампанията на 16 септември 2020 г. и може да бъде записана на български език.
 • Ежегодно всяка община има възможността да участва в кампанията с изпълнението на един, два или и трите критерия – организиране на мероприятия по време на седмицата 16-22 септември, въвеждане на една или повече постоянни мерки, които да спомогнат прехода от личен автомобил към екологичен начин на придвижване, както и провеждането на Ден без автомобили (22 септември), когато една или повече улици биват затворени за движение на автомобили.
 • Тази година, поради възникналата епидемична ситуация с COVID-19, ЕК осигурява гъвкавост в правилата за участие. За да заявят своето участие и ангажираност  в каузата, общините е достатъчно само да се регистрират, без да маркират критериите. Също така, всички приложени мерки, включително временни мерки по време на кризата с COVID-19, в подкрепа на кампанията, са допустими за участие.
 • За да кандидатстват онлайн за Наградата на ЕСМ, градовете следва да отговорят (и да маркират) и на трите критерия. Информация за начина на кандидатстване за Наградата предстои да бъде публикувана на интернет страницата на кампанията http://www.mobilityweek.eu/. Крайният срок за подаване на заявленията се очаква да бъде до 23 октомври 2020 г.
 • Хартата на кампанията за 2020 г. е документът, с подписването на който, кметът на съответната община удостоверява, че градът е отговорил на 3-те критерия, и подава заявка за участие в състезанието за голямата награда – град с най-добри постижения, насочени към въвеждането на постоянни мерки за устойчива градска мобилност. Хартата следва да бъде прикачена при онлайн кандидатстването за Наградата на ЕСМ.
 • Наградата на ЕСМ се дава в две категории: за големи общини (с повече от  50 000 жители и за малки общини (с под 50 000 жители)[1].
 • Финалистите за Наградата ще бъдат определени от избрано от Европейската комисия жури. Победителите в двете категории печелят рекламно двуезично видео – на английски и на националния им език, с което се популяризират техните постижения, свързани с устойчивата градска мобилност. В допълнение финалистите ще бъдат насърчени чрез популяризирането на техните инициативи и мерки през медийните канали на кампанията.
 • Помощни материали за организирането на мероприятията на общините участници в кампанията, са публикувани на интернет страницата на ЕСМ на адрес https://mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2020/. Приложено Ви изпращаме за разпространение Тематичните насоки за 2020 г. в подкрепа на общините при провеждането на политика за устойчива градска мобилност и видеоклипа за 2020 г. за популяризиране на кампанията.
 • Целогодишно в кампанията имат възможност да се включат също и НПО, академични институции, бизнес, училища, публични институции и др., като регистрират свои проекти или практики, насочени към устойчивото придвижване на пътя.
 • В допълнение информираме, че с Наградата за Планове за устойчива градска мобилност (отделна награда в контекста на ЕСМ), Европейската комисия цели да насърчи приемането на планове за устойчива градска мобилност от местните власти в цяла Европа и да възнагради забележителните постижения в тематичната приоритетна област за съответната година. 9-та Награда за “Планиране на устойчива градска мобилност” (SUMP) се фокусира върху транспорт без вредни емисии, който обединява хората в каузата, което е пряко свързано с тазгодишната тема на ЕСМ. Поканата за кандидатстване е отворена до 31 октомври 2020. Повече информация на http://www.mobilityweek.eu/sump-award/.

Новата награда за пътна безопасност в градска среда, е инициатива в контекста на ЕСМ, която цели да подчертае усилията на местните власти в осигуряването на безопасни условия на пътя в градовете. По този начин се акцентира върху изключителните и иновативни постижения на местните власти в областта на безопасността по пътищата и се насърчава обмена на добри практики в цяла Европа. Още информация на https://mobilityweek.eu/urban-road-safety-award/.

 

[1] Отправено е от ЕК предложение за промяна на прага на 100 000 жители. Предстои уточнение.