Експерти от РИОСВ - Враца спасиха бедстващ щъркел

Експерти от РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка по сигнал за намерен Бял щъркел в безпомощно състояние в района на старата ЖП гара в гр. Враца. При проверката е установено, че щъркелът е във видимо влошено състояние.

Долните крайници на екземпляра са били обездвижени за дълго време поради оплитане в рибарска корда с кукички. Подателите на сигнала са успели да извадят рибарските куки от долните крайници на щъркела, но въпреки това двигателната му дейност не се е възстановила.

Птицата е изпратена по спешност във ветеринарна клиника „Добро хрумване“ в гр. София за установяване на фактическото й състояние и оказване на последваща медицинска помощ.

Експертите от РИОСВ приканват всички, които забележат бедстващи животни от защитен вид, незабавно да подадат сигнал на „зелен телефон“, както и да съблюдават за недопускането на замърсяване на водоемите с отпадъци от човешка дейност, които биха навредили на водолюбивите обитатели.

За защитените видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване, обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване или миграция; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри, както и тяхното препариране.