Обществени обсъждания на проекто заповеди за обявяване на защитените зони