Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, чл.18 от Наредбата за ОС

Downloads

Решение № ВР-05-ОС/2024 г.
размер: 639 KB
Решение № ВР-04-ОС/2024 г.
размер: 644 KB
Решение № ВР-03-ОС/2024 г.
размер: 641 KB
Решение № ВР-02-ОС/2024 г.
размер: 640 KB
Решение № ВР-01-ОС/2024 г.
размер: 673 KB
Решение № ВР-12-ОС/2023 г.
размер: 671 KB
Решение № ВР-11-ОС/2023 г.
размер: 672 KB
Решение № ВР-12-ОС/2023 г.
размер: 683 KB
Решение № ВР-11-ОС/2023 г.
размер: 685 KB
Решение № ВР-10-ОС/2023 г.
размер: 674 KB
Решение № ВР-09-ОС/2023 г.
размер: 712 KB
Решение № ВР-08-ОС/2023 г.
размер: 677 KB
Решение № ВР-07-ОС/2023 г.
размер: 685 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-06-ОС/2023 г.
размер: 402 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-05-ОС/2023 г.
размер: 398 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-04-ОС/2023 г.
размер: 417 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-03-ОС/2023 г.
размер: 420 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-02-ОС/2023 г.
размер: 425 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-01-ОС/2023 г.
размер: 1456 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-08-ОС/2022 г.
размер: 1493 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-07-ОС/2022 г.
размер: 1263 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-06-ОС/2022 г.
размер: 964 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-05-ОС/2022 г.
размер: 1047 KB
Решение № BP-04-ОС/2022г. за ИП: „Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел изграждане на нова нискоетажна жилищна сграда за сезонно ползване със застроена площ до 100 кв.м. в местност Голият Рът в землището на с.Згориград“
размер: 1053 KB
Решение № BP-03-ОС/2022г. за ИП: Промяна предназначението на земеделска земя за незамеделски нужди
размер: 1117 KB
Решение № ВР-02-ОС/2022 г. за ИП „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в п.и. 12259.916.17 по КК на гр. Враца, общ. Враца“
размер: 603 KB
Решение № ВР-01-ОС/2022 г. за ИП „Изграждане на четири броя еднофамилни жилищни сгради“
размер: 673 KB
Решение № BP-03-ОС/2021г.
размер: 658 KB
Решение № BP-02-ОС/2021г.
размер: 702 KB
Решение № BP-1-ОС/2021г
размер: 3534 KB
Решение № BP-10-ОС/2020г
размер: 872 KB
Решение № BP-09-ОС/2020г.
размер: 716 KB
Решение № BP-06-ОС/2020г.
размер: 663 KB
Решение № BP-05-ОС/2020г.
размер: 3253 KB
Решение № BP-04-ОС/2020г.
размер: 3126 KB
Решение № BP-03-ОС/2020г.
размер: 3209 KB
Решение № BP-02-ОС/2020г.
размер: 5081 KB
Решение № BP-01-ОС/2020г.
размер: 3185 KB
Решение № ВР-04-ОС/2019г.
размер: 2469 KB
Решение № ВР-03-ОС/2019г.
размер: 7405 KB
Решение № ВР-02-ОС/2019г.
размер: 2469 KB
Решение № ВР-01-ОС/2019г.
размер: 2469 KB
Решение № ВР-08-ОС/2018г. от 23.10.2018г.
размер: 70 KB
Решение № ВР-07-ОС/2018г. от 21.06.2018г.
размер: 1322 KB
Решение № ВР-06-ОС/2018г. от 11.06.2018г.
размер: 1894 KB
Решение № 05-ОС/2018г. от 02.05.2018г.
размер: 500 KB
Решение № 04-ОС/2018г. от 30.04.2018г.
размер: 916 KB
Решение № 03-ОС/2018г. от 02.04.2018г.
размер: 939 KB
Решение № 02-ОС/2018г. от 02.04.2018г.
размер: 1025 KB
Решение № 01-ОС/2018г. от 08.02.2018г.
размер: 937 KB
Решение № 08-ОС/2017г. от 04.12.2017г.
размер: 601 KB
Решение № 07-ОС/2017г. от 20.11.2017г.
размер: 524 KB
Решение № 06-ОС/2017г. от 06.11.2017г.
размер: 705 KB
Решение № 05-ОС/2017г. от 26.09.2017г.
размер: 805 KB
Решение № 04-ОС/2017г. от 26.07.2017г.
размер: 880 KB
Решение № 03-ОС/2017г. от 07.07.2017г.
размер: 349 KB
Решение № 02-ОС/2017г. от 20.06.2017г.
размер: 64 KB
Решение № 01-ОС/2017г. от 12.04.2017г.
размер: 49 KB
Решение № 09-ОС/2016г. от 27.12.2016г.
размер: 368 KB
Решение 08-ОС/2016 от 23.12.2016г.
размер: 388 KB
Решение № 07-ОС/2016 от 23.12.2016г.
размер: 352 KB
Решение № 06-ОС/24.11.2016г.
размер: 362 KB
Решение № 03-ОС/19.05.2016г.
размер: 1694 KB
Решение № 02 ОС/2016г.
размер: 1665 KB
Решение №04-ОС/07.06.2016г.
размер: 215 KB
Решение №01-ОС/05.05.2016г.
размер: 319 KB
Решение № 10-ОС/12.10.2015г.
размер: 1299 KB
Решение № 09-ОС/23.09.2015г.
размер: 1304 KB
Решение № 05-ОС/24.06.2015г.
размер: 1587 KB
Решение № 04-ОС/12.06.2015г.
размер: 1241 KB
Решение № 03-ОС/05.06.2015г.
размер: 1811 KB
Решение №02-ОС/07.05.2015г.
размер: 1553 KB
Решение №01-ОС/ 01.2015г.
размер: 1243 KB
Решение № 08-ОС от 18.09.2015г.
размер: 252 KB
Решение № 07-ОС от 18.09.2015г.
размер: 336 KB
Решение № 06-ОС от 12.09.2015г.
размер: 333 KB
Решение 06-ОС от 28.11.2014г.
размер: 609 KB
Решение 05-ОС-27.11.2014г.
размер: 666 KB
Решение Р-3-ОС/31.03.2014 г.
размер: 1448 KB
Решение №02-ОС/17.02.2014 г.
размер: 713 KB
Решение № 01-ОС/28.01.2014 г.
размер: 716 KB
РЕШЕНИЕ № 06-ОС / 2012 г.
размер: 2051 KB
РЕШЕНИЕ № 05-ОС / 2012 г.
размер: 1880 KB
РЕШЕНИЕ № 04-ОС / 2012 г.
размер: 1949 KB
РЕШЕНИЕ № 03-ОС / 2012 г.
размер: 1800 KB
Решение № 02-ОС / 2012 г. от 14.06.2012 г.
размер: 1836 KB
Решение № 01-ОС / 2012 г. от 13.06.2012 г.
размер: 1838 KB
Обява за Решение № 02-ОС/2011 г. от 11.08.2011 г.
размер: 24 KB
Решение № 02-ОС/2011 г. от 11.08.2011 г.
размер: 1939 KB
Обява за Решение № 01-ОС/2011 г. от 27.07.2011 г.
размер: 25 KB
Решение № 01-ОС/2011 г. от 27.07.2011 г.
размер: 1890 KB
Решение № 14-ОС/2010 г. от 23.12.2010 г.
размер: 93 KB
Решение № 13-ОС/2010 г. от 23.12.2010 г.
размер: 148 KB
Решение № 12-ОС/2010 г. от 05.11.2010 г.
размер: 146 KB
Обявление за Решение № 11-ОС/2010 г.
размер: 34 KB
Решение № 11-ОС/2010 г.
размер: 76 KB
Обявление за Решение № 10-ОС/2010 г.
размер: 35 KB
Решение № 10-ОС/2010 г.
размер: 71 KB
Обявление за Решение № 09-ОС/2010 г.
размер: 34 KB
Решение № 09-ОС/2010 г
размер: 66 KB
Обявление за Решение № 08-ОС/2010 г
размер: 34 KB
Решение № 08-ОС/2010 г
размер: 70 KB
Решение № 07-ОС / 2010 г.
размер: 72 KB
Обявление за Решение № 07-ОС/2010 г.
размер: 51 KB
Решение № 06-ОС / 2010 г.
размер: 72 KB
Обявление за Решение № 06-ОС/2010 г.
размер: 51 KB
Обявление за Решение № 05-ОС/2010 г.
размер: 51 KB
Обявление за Решение № 04-ОС/2010 г.
размер: 51 KB
Решение № 04-ОС/2010 г.
размер: 144 KB
Решение № 05-ОС/2010 г
размер: 64 KB
Решение № 03-ОС/2010 г.
размер: 76 KB
Обявление за Решение № 03-ОС/2010 г.
размер: 34 KB
Обявление за Решение №2/2010г.
размер: 52 KB
Решение № 2/ 2010г.
размер: 79 KB
Обявление за Решение №1/2010г.
размер: 21 KB
Решение № 1/ 2010г.
размер: 142 KB
Обявление за Решение №10/2009
размер: 25 KB
Решение № 10/ 2009г.
размер: 142 KB
Обявление за Решение №9/2009
размер: 21 KB
Решение № 9 / 2009г.
размер: 142 KB
Обявление за Решение №8/2009
размер: 25 KB
Решение № 8 / 2009г.
размер: 142 KB
Решение № 7 / 2009г.
размер: 146 KB
Решение № 6 / 2009г.
размер: 139 KB
Решение № 5 / 2009г.
размер: 25 KB
Решение № 4 / 2009г.
размер: 25 KB
Решение № 3 / 2009г.
размер: 26 KB
Решение № 2 / 2009г.
размер: 25 KB
Решение № 1 / 2009г.
размер: 138 KB
Решение № 12 / 2008г.
размер: 137 KB
Решение № 11/ 2008г.
размер: 133 KB
Решение № 10 / 2008г.
размер: 134 KB
Решение № 9 / 2008г.
размер: 135 KB
Решение № 8 / 2008г.
размер: 133 KB
Решение № 7 / 2008г.
размер: 998 KB
Решение № 6 / 2008г.
размер: 136 KB
Решение № 5 / 2008г.
размер: 134 KB
Решение № 4/ 2008г.
размер: 133 KB
Решение № 3 / 2008г.
размер: 128 KB
Решение № 2 / 2008г.
размер: 56 KB
Решение № 1 / 2008г.
размер: 128 KB
Решение № 5 / 2007г.
размер: 45 KB