Downloads

ИП: „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия“ гр.Враца
размер: 1112 KB
ИП: „Смяна на предназначение на земеделска земя, с оглед изграждане на вилно селище“ с.Згориград
размер: 962 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“
размер: 795 KB
ИП: „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 600kW, монтирана на терен“
размер: 983 KB
ИП: „Основен ремонт на улици на територията на община Криводол“
размер: 2100 KB
ИП: „Изграждане на нискоетажна жилищна сграда за сезонно ползване“ м.Голият рът в землище на с.Згориград, общ.Враца
размер: 816 KB
ИП: „Построяване на фотоволтаична електрическа централа“ с.Хайредин, общ.Хайредин, обл.Враца
размер: 1141 KB
ИП: "Закупуване на специализирана селскостопанска техника и създаване на 55,64 дка трайни насаждения от сливи в с. Костелево, общ. Враца"
размер: 1830 KB
ИП: "Оборудване на кланичен цех за клане на телета в с. Костелево, общ. Враца"
размер: 2160 KB
ИП: "Оборудване и монтиране на машини за преработка на сурово краве мляко в с. Костелево, общ. Враца"
размер: 2535 KB
ИП: „Строителство на едноетажна жилищна сграда в с.Брусен, общ.Мездра, обл.Враца
размер: 824 KB
ИП: „Внедряване на иновативна линия за производство на колбаси в действащо месопреработвателно предприятие на фирма „Лалов и Вачев“ ЕООД в Хранително-вкусова зона на гр.Враца“
размер: 977 KB
ИП: „Изграждане на Административно-битова, производствена и складова база за собствени нужди“
размер: 1422 KB
ИП: „Съществуващ наемател „щанд за храна“ се променя. Площа се отдава за магазин за продажба на телекомуникационни услуги“
размер: 738 KB
ИП: „Ремонт на ул.Гоце Делчев с. Камено поле“
размер: 942 KB
ИП: „Ремонт ул.Мир с.Долна Бешовица“
размер: 953 KB
ИП: „Ремонт на ул.Мусала с.Курново“
размер: 1100 KB
ИП: „Ремонт на ул.Мир с.Синьо Бърдо “
размер: 904 KB
ИП: „Ремонт на ул.Генерал Столетов гр.Роман“
размер: 955 KB
ИП: „Ремонт на ул.П.Р.Славейков гр.Роман“
размер: 979 KB
ИП: „Ремонт на ул.Хан Аспарух с.Хубавене“
размер: 698 KB
ИП: „Ремонт на ул.Томо Иванов с.Кунино“
размер: 1152 KB
ИП: „Ремонт на ул.Христо Ботев с. Стояновци“
размер: 973 KB
ИП: „Изграждане на Фотоволтаична система в с.Соколаре общ. Бяла Слатина, област Враца
размер: 760 KB
ИП: „Ремонт на улици в гр.Роман, с.Синьо Бърдо, с.Курново, с.Струпец“
размер: 621 KB
ИП: „Основен ремонт на ул.Люлин, гр.Мездра“
размер: 1088 KB
ИП: „Основен ремонт на ул.Пирин(от ул.Петър Берон до ул.Ал. Стамболийски) гр.Мездра“
размер: 961 KB
ИП: „Основен ремонт на ул.Васил Априлов, гр.Мездра“
размер: 1061 KB
ИП: „Основен ремонт на ул.Косматица, гр.Мездра“
размер: 1168 KB
ИП: „Основен ремонт на ул.Първи май гр.Мездра“
размер: 3568 KB
ИП: „Основен ремонт на ул.Средна гора, ул.Оборище, ул.Добруджа, ул.Хр.Смирненски ул. Шипка, ул. Първи май ул.Г. Бенковски, ул.Ст. Стамболов, ул. Витоша, ул.Стара Планина, ул. Сердика, ул.Св. св. Партиарх Евтимий, ул. Георги Кирков“
размер: 4557 KB
ИП: „Основен ремонт на ул.Георги Бенковски гр.Мездра“
размер: 3540 KB
ИП: „Основен ремонт на ул.Оборище гр.Мездра“
размер: 3509 KB
ИП: „Преустройство, реконструкция, надстрояване и промяна предназначението на помещения в статификална сграда с идент. №72432.501.697.1 с местонахождение с.Типченица общ.Мездра
размер: 1332 KB
ИП: „Закупуване на селскостопански дрон“ община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина
размер: 614 KB
ИП "Закупуване на селскостопански дрон за нуждите на стопанството", гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, с вх. № ОВОС-ЕО-226 от 04.07.2022 г.
размер: 4499 KB
ИП: „Корекции дължините, диаметрите и местоположенията на ВиК мрежите за стоежи“
размер: 3352 KB
ИП: „Закупуване на селскостопански дрон за нуждите на стопанството област Враца, Община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина“
размер: 917 KB
ИП: „Промяна на предназначението на ПИ 37798.203.3, по КК и КР на гр.Козлодуй, общ.Козлодуй, обл.Враца с предназаначение за „Производствени и складови дейности“
размер: 625 KB