Обява за търг за продажба на употребяван мотоциклет ИЖ Планета 5

РИОСВ - Враца организира търг с тайно наддаване за продажба на употребяван мотоциклет ИЖ Планета 5 собственост на РИОСВ - Враца

1. Обява за търг

2. Тръжна документация

3. Приложения за участие

4. Заповед за определяне на спечелил кандидат-купувач