Downloads

ИП: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в с.Камено поле“
размер: 1085 KB
ИП: „Промяна на преданазначението на имот с цел изграждане на разширение на цех за студена обработка на метали“
размер: 702 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа“
размер: 737 KB
ИП: „Преустройство и смяна на предназначението на партерен етаж на двуетажна жилищна сграда в два броя магазини“
размер: 953 KB
ИП "Преустройство на приемо-предавателна станция 5667, разположена върху сграда с идентификатор 12259.1009.42.2", гр. Враца, общ. Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-181 от 25.05.2022 г.
размер: 2585 KB
ИП "Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO2046", гр. Роман, общ. Роман, с вх. № ОВОС-ЕО-183 от 26.05.2022 г.
размер: 3579 KB
ИП "Проучване на ремонт на благоустрояване на игрище/тенис корт и волейбол", гр. Роман, общ. Роман, с вх. № ОВОС-ЕО-184 от 26.05.2022 г.
размер: 4009 KB
ИП: „Изграждане на помещение за съхранение на инвентар“
размер: 524 KB
ИП: „Разширяване на съществуващо регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра“
размер: 1215 KB
ИП: "Преустройство на масивна едноетажна сграда в игралназала с автомати без констуктивни промени, находяща се в гр. Мизия"
размер: 1655 KB
ИП: "Модернизиране на градския транспорт в община Враца" - ОП №2 "Изграждане на кабелни трасета на зарядни станции"
размер: 1381 KB
ИП: "Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 60 кW"
размер: 1350 KB
ИП: „Изграждане на самостоятелна едноетажна складова сграда“
размер: 516 KB
ИП: „Преустройство на част от ресторант в помещение за свиване на сърми“
размер: 790 KB
ИП: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“
размер: 1328 KB
ИП: „Надстройка за резширение на съществуващ магазин“
размер: 1280 KB