Downloads

Проверка “Петролна база Враца“ с оператор „Петролен терминал ЗАПАД“ ЕООД на 18.10.2023 г.
размер: 14 KB
Проверка “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, с. Чирен на 20.09.2023 г.
размер: 13 KB
Проверка "АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй на 14.06.2023 г.
размер: 14 KB
Проверка “Петролна база Враца“ с оператор „Петролен терминал ЗАПАД“ ЕООД на 21.10.2022 г.
размер: 16 KB
Проверка "Булгартрансгаз” ЕАД - ПГХ - с. Чирен, общ. Враца на 15.09.2022 г.
размер: 15 KB
Проверка "АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй на 15.06.2022 г.
размер: 15 KB
Проверка на "КАМИБО" ООД - ТП "Хименерго" - гр. Враца с оператор "КАМИБО" ЕООД - гр. София, 13.05.2022 г.
размер: 18 KB
Проверки - 2022г.
размер: 1068 KB
Проверка “Петролна база Враца“ с оператор „ДМВ“ ЕООД на 21.10.2021 г.
размер: 16 KB
Проверка "Булгартрансгаз” ЕАД - ПГХ - с. Чирен, общ. Враца на 23.09.2021 г.
размер: 15 KB
Проверка "АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй на 16.06.2021 г.
размер: 15 KB
Проверка на "КАМИБО" ООД - ТП "Хименерго" - гр. Враца с оператор "КАМИБО" ЕООД - гр. София, 26.05.2021 г.
размер: 16 KB
Проверки - 2021 г.
размер: 1068 KB
Проверка "АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй на 05.11.2020г
размер: 18 KB
Проверка на Складова и производствена база за взривни материали, с. Лиляче с оператор "НИКАС" ООД- гр. София
размер: 14 KB
Проверка на "КАМИБО" ООД - ТП "Хименерго" - гр. Враца с оператор "КАМИБО" ЕООД - гр. София
размер: 15 KB
Проверка на Петролна база, предназначена за приемане и съхранение и търговия с петролни продукти - гр. Враца, обл;. Враца с оператор "ОМВ" ЕООД гр. София
размер: 16 KB
Проверка на Подземно газово хранилище "Чирен"- с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца с оператор "Булгартрансгаз" ЕАД гр. София
размер: 15 KB
5. Проверка на Складова и производствена база за взривни материали, с. Лиляче с оператор "НИКАС" ООД- гр. София
размер: 1068 KB
4. Проверка на "КАМИБО" ООД - ТП "Хименерго" - гр. Враца с оператор "КАМИБО" ЕООД - гр. София
размер: 1068 KB
3. Проверка на Петролна база, предназначена за приемане и съхранение и търговия с петролни продукти - гр. Враца, обл;. Враца с оператор "ОМВ" ЕООД гр. София
размер: 1068 KB
2. Проверка на Подземно газово хранилище "Чирен"- с. Чирен, общ. Враца, обл. Враца с оператор "Булгартрансгаз" ЕАД гр. София
размер: 1068 KB
1. Проверка на АЕЦ Козлодуй с оператор "АЕЦ Козлодуй" - гр. Козлодуй, обл;. Враца
размер: 1068 KB
Проверки - 2019 г.
размер: 1068 KB
Проверки - 2020 г.
размер: 1068 KB