Издадени Становища по Екологична оценка


Downloads

Обява за Становище по Екологична оценка № ВР-1-1/2012г. от 10.08.2012г.
размер: 75 KB
Становище по Екологична оценка № ВР-1-1/2012г. от 10.08.2012г.
размер: 1112 KB