РИОСВ – Враца провери сигнал за изтичане на отпадъчна вода в река Лева

РИОСВ – Враца провери сигнал за изтичане на отпадъчна вода в река Лева

 

 

Eксперти от РИОСВ  провериха сигнал за изтичане на отпадъчни води в река Лева.  Сигналът, че от тръба на ул. „Войнишка” във Враца се излива замърсена вода е получен на „зеления“ телефон на 20 септември.

По време на огледа експертите са установили, че от новоизграден  дъждопреливник по проекта за водния цикъл на гр. Враца в реката изтича видимо замърсена вода. Инспекцията незабавно е сигнализирала дружество ВиК- Враца за установения проблем и негови екипи са започнали обследване на канализацията, с цел локализиране на аварията и нейното отстраняване. Най-вероятно се касае за запушен канализационен колектор, което води до преливане на отпадъчна вода в дъждопреливника и изтичането й в реката.

РИОСВ-Враца даде предписание на ВиК за предприемане на незабавни действия за отстраняване на аварията. Поискана е и допълнителна информация за причините довели до аварията.

 

 

Коментари