Downloads

ИП: „Изграждане на автомивка, заведение за бързо хранене и хотел м.Гладно поле, по плана на гр.Враца
размер: 619 KB
ИП: „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за захранване на Фотоволтаична инсталация 200kW гр. Мизия, община Мизия
размер: 1860 KB
ИП: „Смяна НТП на имоти за създаване на овощна градина с.Курново“
размер: 1000 KB
ИП: „Промяна предназначението на земеделска земя, с цел изграждане на еднофамилни жилищни сгради“
размер: 584 KB
ИП: „Изграждане на автосериз за леки и тежки автомобил, открит и покрит паркинг“
размер: 815 KB
ИП: „Рециклиране на излезли от употреба фотоволтаични соларни панели“
размер: 997 KB
ИП: „Изграждане на Фотоволтаична централа 3000kW в местност „Агино Бранище“ в землището на Бяла Слатина“
размер: 2352 KB
ИП: „Реализиране на сграда за обществено обслужване с предназначение за автомивка(разширение на съществуваща автомивка)“ гр. Враца
размер: 751 KB
ИП: „Разширяване дейността на дружеството, на съществуваща площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци, с дейност по съхранение на отпадъци“ гр. Враца, обл. Враца, общ. Враца
размер: 1917 KB
ИП: „Модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко с капацитет 500 литра на ден и производство на сирене, кашкавал и кисело мляко“
размер: 2844 KB
ИП: „Изграждане на тераса към съществуваща жилищна сграда“
размер: 1152 KB
ИП: „Основен ремонт и реконструкция на покрив на склад за преработка и пакетиране на черупкови плодове Източна промишлена зона Враца“
размер: 747 KB
ИП: „Основен ремонт на плувен басейн в спортен комплекс Христо Ботев“
размер: 3187 KB
ИП: „Приемане и оползотворяване на строителни материали и отпадъци като суровини и добавки за производство на циментов клинкер и цимент, както и оползотворяване като гориво за получаване на енергия в инсталация на Холсим България - площадка Бели извор“
размер: 1677 KB
ИП: „Закупуване на специализирана селскостопанска техника и създаване на 15 дка. трайни насаждения от сливи. “ с.Михайлово, област Враца, община Хайредин
размер: 869 KB
ИП: „Разширение на границите на урбанизираната територия на с.Брусен“
размер: 1945 KB
ИП: „Изграждане на Лодкостоянка на брега на р.Дунав по действащия подровбен устройствен план на гр.Оряхово“
размер: 753 KB
ИП: „Основен ремонт на участъци по топлопреносната мрежа на „Топлофикация - Враца“ЕАД “
размер: 1472 KB