Обществени поръчки съгласно закона действащи преди 15.09.2016г.

Downloads

Допълнително споразумение към Договор №ОПОС -115-23/24.06.2015г.
размер: 222 KB
Договор №ОПОС-115-23/24.06.2015г.
размер: 2518 KB
Договор №ОПОС-115-22/24.06.2015г.
размер: 2645 KB
Договор № ОПОС-115-21/12.06.2015г.
размер: 663 KB
Протокол по Чл.101 г, ал. 4 от ЗОП
размер: 523 KB
Протоколи и решение във връзка с открита процедура
размер: 1100 KB
Съобщение във връзка с открита процедура
размер: 111 KB
Документация за участие в обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана
размер: 4125 KB
Уточнение във връзка с открита процедура по "ЗОП"
размер: 22 KB
Решение за откриване на процедура
размер: 2844 KB
Обявление за обществена поръчка
размер: 9581 KB
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3 (опростени правила) от ЗОП
размер: 749 KB
Договор № ОПОС-115-18 от 28.10.2014г.
размер: 1774 KB
Договор № ОПОС-115-17 от 28.10.2014г.
размер: 1149 KB