Downloads

Комплексна проверка на ОЦ „Младост“ гр. Враца, 06.12.2023 г.
размер: 631 KB
Комплексна проверка на ТЕЦ „Градска“ гр. Враца, 06.12.2023 г.
размер: 630 KB
Комплексна проверка на "Царевец Енерджи" ООД, 09.11.2023 г.
размер: 720 KB
Комплексна проверка на "Малиновец Енерджи" ООД, 09.11.2023 г.
размер: 653 KB
Комплексна проверка на "Нивего" ООД, с. Чирен, общ. Враца, 03.11.2023 г.г.
размер: 630 KB
Комплексна проверка на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с. Чирен, общ. Враца, 25.10.2023 г.
размер: 626 KB
Комплексна проверка на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, 26.10.2023 г.
размер: 614 KB
Комплексна проверка на „Яйца и птици”АД, гр. Мизия, общ. Козлодуй, 28.09.2023 г.
размер: 563 KB
Комплексна проверка на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, 17.10.2023 г.
размер: 640 KB
Комплексна проверка на „Алекс-Ко” ЕТ, находище „Голия връх“, участък „Запад“, гр. Враца, общ. Враца, 06.10.2023 г.
размер: 623 KB
Комплексна проверка на „Техкерамик-М” АД, землището на м-ст „Занкиното“, гр. Враца, общ. Враца, 29.09.2023 г.
размер: 630 KB
Комплексна проверка на „Стартмес” ЕООД, землището на с. Търнак, общ. Бяла Слатина, 27.09.2023 г.
размер: 706 KB
Комплексна проверка на „Гарант” АД, землището на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, 27.09.2023 г.
размер: 714 KB
Комплексна проверка на „Конструктинг” ООД, землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра, 13.09.2023 г.
размер: 623 KB
Комплексна проверка на „Кралтрейс” ООД гр.Враца, 14.09.2023 г.
размер: 625 KB
Комплексна проверка на „Радиоактивни отпадъци“-гр Козлодуй, 14.09.2023 г.
размер: 641 KB
Комплексна проверка на "Максима България" ЕООД, гр. Козлодуй, 16.08.2023 г.
размер: 631 KB
Комплексна проверка на "Строител Криводол" ЕООД, гр. Криводол, 17.08.2023 г.
размер: 638 KB
Комплексна проверка на "Теклас България" ЕАД, гр. Враца,09.08.2023 г.
размер: 1195 KB
Комплексна проверка на "Центромет" АД, гр. Враца, 08.08.2023 г.
размер: 786 KB
Комплексна проверка на "Пречиствателна станция за отпадни води - Враца" , гр. Враца, 21.07.2023г.
размер: 616 KB
Комплексна проверка на "Вратица-Враца" АД, гр. Враца, 06.07.2023 г.
размер: 635 KB
Комплексна проверка на "Млечен рай-2" ООД, кв. Бистрец, гр. Враца, 21.06.2023 г.
размер: 121 KB
Комплексна проверка на " Беана-Враца" ООД, гр. Враца, 13.06.2023 г.
размер: 120 KB
Комплексна проверка на "Лилия Милк" ЕООД, с. Ракево, общ. Криводол, 09.06.2023 г.
размер: 120 KB
Комплексна проверка на "Хаджийски и фамилия" ЕООД, с. Градешница, общ. Криводол, 09.06.2023 г.
размер: 120 KB
Комплексна проверка на "Евро Импекс" ЕООД, гр.Враца, 31.05.2023 г.
размер: 111 KB
Комплексна проверка на "Косаня" ЕАД, гр.Мизия, 19.05.2023 г.
размер: 458 KB
Комплексна проверка на "Месер България" ЕООД, гр.Враца, 05.05.2023 г.
размер: 470 KB
Комплексна проверка на "Индустриални суровини" ООД, гр.Мездра, 12.04.2023 г.
размер: 459 KB
Комплексна проверка на "АНДИ" ООД, гр.Враца, 07.04.2023 г.
размер: 458 KB
Комплексна проверка на "Проект Холд" ООД, гр.Мездра, 31.03.2023 г.
размер: 452 KB