Заповеди за обявяване на защитените зони

Downloads

Заповед РД-329/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 53/25.06.2021г.) за обявяване на защитена зона BG0001014 "Карлуково"
размер: 615 KB
Заповед РД-298/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) за обявяване на защитена зона BG0000533 "Острови Козлодуй"
размер: 5598 KB
Заповед РД-297/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 47/04.06.2021г.) за обявяване на защитена зона BG0000528 "Островска степ - Вадин"
размер: 409 KB
Заповед РД-296/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 47/04.06.2021г.) за обявяване на защитена зона BG0000527 "Козлодуй"
размер: 383 KB
Заповед РД-295/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 47/04.06.2021г.) за обявяване на защитена зона BG0000517 "Портитовци-Владимирово"
размер: 556 KB
Заповед № РД-276/31.03.2021г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 43/21.05.2021г.) за обявяване на защитена зона BG0001042 «Искърски пролом - Ржана»
размер: 799 KB
Заповед РД-262/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 41/18.05.2021г.) за обявяване на защитена зона BG0000594 "Божия мост - Понора".
размер: 518 KB
Заповед РД-1048/17.12.2020 г. на МОСВ за обявяване на защитена зона BG0000347 "Бебреш"
размер: 783 KB
Заповед РД-1031/17.12.2020 г. на МОСВ за обявяване на защитена зона BG0000166 "Врачански Балкан"
размер: 809 KB
Заповед РД-1022/17.12.2020 г. на МОСВ за обявяване на защитена зона BG0000334 "Остров"
размер: 696 KB
Заповед РД-374/15.05.2020 г. на МОСВ за обявяване на защитена зона BG0000593 "Билерниците"
размер: 244 KB
Заповед РД-801/04.11.2008 г. за защитена зона "Врачански Балкан"
размер: 497 KB
Заповед РД-788/29.10.2008 г. за защитена зона "Карлуковски карст"
размер: 164 KB
Заповед РД-548/05.09.2008 г. за защитена зона "Златията"
размер: 238 KB