Задължение на предприятия за регистрация по Регламент REACH през 2018г.