ВАЖНО: Във връзка с употребата на някои флуорсъдържащи парникови газове

НОВО - Останете в бизнеса: СПРЕТЕ да използвате R-404A / R-507A

Съгласно чл. 13, параграф 3 на Регламент (ЕС) № 517/2014 от 1 януари 2020 г. се забранява употребата на флуорсъдържащи парникови газове с потенциал за глобално затопляне 2500 или повече за сервизно обслужване или поддръжка на хладилно оборудване с количество за зареждане от 40 тона СО2 еквивалент или повече