ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ СВЪРЗАНО С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ В РИОСВ – ВРАЦА

16 МАРТ 2020 г.

 

Във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца призовава гражданите да използват следните канали за подаване на заявления за извършване на административни услуги:

  • електронна поща: riosv_vr@m-real.net;
  • чрез лицензиран пощенски оператор;

 

Предложенията и сигналите да бъдат подавани:

  • електронна поща: riosv_vr@m-real.net;
  • чрез лицензиран пощенски оператор;
  • изпращане на електронни изявления чрез Система за сигурно електронно връчване.

 

 

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца ще продължи да приема документи в

Гишето за административни услуги /Враца; ул. „Екзарх Йосиф“ №81/, които се подават лично, чрез упълномощен представител или устно заявяване.