Ученици и детски градини отбелязват Деня на Земята – 22 април, под егидата на Областна администрация, РИОСВ – Враца и МК “Ботев път”

        Над 500 ученици и деца от област Враца ще отбележат с различни мероприятия Деня на Земята- 22 април.
        Тазгодишното честване на Деня на Земята 22 април, организирано от Международната мрежа за Деня на Земята, е посветено на 40–ата годишнина от началото на отбелязването на този ден.
        Международната мрежа тази година фокусира вниманието си върху кампанията „Зелена генерация”, като призовава международните и държавните институции, бизнеса и неправителствените организации, милионите хора по света за предприемането на конкретни действия за решаване на въпросите, свързани с изменението на климата.
         На 21 април (сряда), РИОСВ- Враца, Мемориален комплекс «Ботев път» и учениците от с. Паволче и с. Баница ще отбележат Деня на Земята. В 11.00ч. в салона на училището в с. Баница, децата от двете училища ще споделят какво знаят за земята, околната среда и нейното опазване. Експертите от РИОСВ- Враца и МК «Ботев път» с презентации ще дообогатят техните знания. За най- добрите рисунки, посветени на Деня на Земята, подредени в изложба в салона и най- активните участници ще има награди.
         На 22 април (четвъртък), от 10.00ч. РИОСВ – Враца организира излет с интерактивни игри на деца от ОДЗ “Зора” край първото осиновено вековно дърво до село Челопек. С внимание към ранното екологично възпитание на подрастващите, експертите от РИОСВ са подготвили за децата игри, с които да обогатят техните познания за Деня на земята, екологията и опазването на околната среда.
        На 22.04.2008г. (четвъртък), от 14.00 часа в залата на Областна администрация, гр. Враца Областният управител на област Враца и РИОСВ - Враца организират кръгла маса по въпроси на околната среда с участието на ученици от Врачански училища във връзка с отбелязване на Деня на земята - 22 април.  На кръглата маса ще бъде дискутирано екологичното състояние и проблеми в района според учащите, както и възможности на институциите те да бъдат разрешени.

* * *
         За 40–ата си годишнина от празнуването на Деня на Земята светът се намира в по-голяма от всякога опасност, но същевременно е изправен и пред уникалната възможност за изграждане на едно ново бъдеще. Честването на този ден има силата и духа да постигне исторически напредък в политиките, свързани с изменението на климата, производство на енергия от възобновяеми източници и създаването на „зелени” работни места, както и да активизира все повече хора да предприемат лични ангажименти в посока към устойчиво развитие.

         Денят на Земята е ключова възможност за всички нас, хората, за корпорациите и правителствата да обединим усилията си за създаването на световна „зелена икономика”. Нашите съвместни усилия днес ще бъдат признати от бъдещите поколения като повратна точка.
        В отбелязването на 40-ата годишнина на Деня на Земята под мотото „Зелена генерация” са предвидени многобройни събития  в 40 града по света, организирани от Мрежата на Деня на Земята. Ще се състоят значими събития във Вашингтон, Лондон, Мумбай и Сидни, както и в Рио де Жанейро, Токио, Пекин и Барселона.
         Изменението на климата засяга не само природата, а и нашето здраве, всекидневие, икономика и култура. Учените са единодушни, че тенденцията към затопляне на климата не може да бъде спряна, но нашите общи усилия за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата, могат да забавят този негативен процес, което да предостави на биологичните системи и на човешкото общество повече време за адаптация.