Световен ден на околната среда - 5 Юни 2010 г.

 

РИОСВ – Враца и Областна управа на област Враца, съвместно с ДПП «Врачански Балкан» и ученици от екоклубове на шест врачански училища организират общоградски хепънинг, по повод Световния ден на околната среда – 5 юни и отбелязването на 2010 година като Международна година на биологичното разнообразие.

Представи се изложба от най-добрите снимки на участниците от проведеното на 22 май фото-сафари в природна забележителност “Божия мост”, пана и произведения на приложното изкуство, модно ревю на дрехи и аксесоари, изработени от екологични и отпадъчни материали. С тематични сценки, танци и песни, учениците от  СОУ “Христо Ботев”, СОУ “Отец Паисий”, ПМГ “Акд. Ив. Ценов”, ЕГ “Йоан Екзарх”, ПГТР и ОУ “Васил Левски”  показаха своето отношение към природата. Проведе се викторина, подготвена от природозащитен център “Натура”, в която се даде възможност на публиката да отговаря на въпроси, свързани със Световния ден на околната среда.

Мероприятието се проведе на 04.06.2010г. (петък), от 14.00 часа в Градска концертна зала, гр. Враца.