Стартира конкурс за пътепис “Моята разходка сред Врачанския балкан”

   

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

           Министерство на околната среда

        и водите

                Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

 

         

 Стартира конкурс за пътепис “Моята разходка сред Врачанския балкан”, организиран от РИОСВ – Враца във връзка с отбелязването на годината на биологичното разнообразие.

Предлагаме този конкурс, водени от желанието си да разкрием красотата на резерват “Врачански карст” – съкровищницата на Врачанския балкан, онази тайнствена и чудотворна сила, която ни зарежда с положителна енергия и ни прави по-добри. Освен популяризирането на конкретни природни и културни забележителности чрез този конкурс бихме искали да насочим вниманието на повече хора към природата, с цел осъзнаване на нейната значимост и необходимост от опазване, като по този начин подпомогнем и съхраняването й за бъдещите поколения.

Творбите се приемат до 06.12.2010 г. в сградата на РИОСВ – Враца на адрес: гр. Враца, ул. “Екзарх Йосиф” № 81 и на e-mail: riosv_vr@m-real.net

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ:

§         Право на участие имат всички любители на природата, независимо от тяхната възраст, образователно равнище, социален и етнически произход.

§         Всяка творба да е придружена от: трите имена на автора, учебно заведение /школа/, клас, електронен адрес и телефон за връзка.

§         Публикуваните пътеписи трябва да бъдат авторски, с обем не по-малко от една стандартна машинописна страница (формат А4) и да не надвишават 3 машинописни страници, шрифт Times new Roman/12. Творбите да бъдат представени на хартиен носител /1 екземпляр/ и в електронен вариант.

§         В пътеписите очакваме разкази за осъществени пътувания, чрез които сте се докоснали до силата и красотата на природата в резерват “Врачански карст”.

§         Към всеки пътепис е добре да се приложи снимка.

§         Няма ограничение за времето, за което е писана статията. Разказите може да са за места посетени преди години или преди 1 ден.

§         Краен срок за предаване на творбите 06.12.2010 г. в РИОСВ – Враца на адрес: гр. Враца, ул. “Екзарх Йосиф” № 81 и на e-mail: riosv_vr@m-real.net; тел.: 092/ 99 19 67

§         Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани в сайта на РИОСВ – Враца и в регионалните медии и разпространявани от организаторите на Конкурса.

§         Класирането на творбите ще бъде обявено на 09.12.2010 г. от 10 часа в сградата на РИОСВ – Враца.

 

Голямата награда: Цифрова фоторамка

 

Успех на всички!