Становище на възложителя след проведено обществено обсъждане

Downloads

Становище на "ВАЕИ ЕНЕРДЖИ" ООД гр.Сливен от 14.03.2011г.
размер: 94 KB
Становище на "ВАЕИ ЕНЕРДЖИ" ЕООД гр.Сливен, считано от 01.03.2011 г.
размер: 1292 KB
Становище на “Яйца и птици” АД, гр. Мизия, считано от 08. 12. 2010г.
размер: 40 KB