Съдът потвърди всички наказателни постановления издадени от директора на РИОСВ-Враца срещу фирмата складирала незаконно тонер касети

 

Съдът потвърди три броя имуществени санкции наложени от директора на РИОСВ-Враца на фирма, която незаконно складирала 50 тона негодни за употреба тонер касети в гр. Враца. Имуществените санкции са на обща стойност 40 000 лв.

        Едно от издадените наказателни постановления е за незаконно съхранение на отпадък (тонер касети), за който няма издаден регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО, а другите две наказателни постановления са издадени за неизпълнение на предписание за предприемане на действия за почистване на отпадъците.

Директорът на РИОСВ-Враца е наложил и имуществена санкция на фирмата получател на негодните за употреба тонер касетите, която към момента е в съдебно производство.