С редица инициативи РИОСВ – Враца и БДУВДР – Плевен ще отбележат Световния ден на водата – 22 март

С редица инициативи в два дни Регионална инспекция по околна среда и водите – Враца и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен ще отбележат Световния ден на водата – 22 март.

Мотото, под което светът ще отбележи 22 март е «Вода – Енергия», а посланието на Министерството на околната среда и водите във връзка с отбелязването на Световния ден на водата е «Всяка капка си струва».

Основната цел на кампанията е да информира за състоянието на водните ресурси в страната, целесъобразността в тяхната употреба, опазването и съхранението им в контекста на основното послание. За да се привлече общественото внимание към устойчивото управление и опазване на водните ресурси и да се повиши информираността на обществеността, тази година МОСВ инициира провеждането на Национална информационна кампания, посветена на Световния ден на водата - 22 март.

Информационната кампания на регионално ниво се осъществява с активната подкрепа на Регионална лаборатория – Враца към ИАОС, Природозащитен център “Натура” към ДПП “Врачански балкан” и с помощта на Община Враца.

Инициативите в страната и програмата е публикувана на сайта на министерството в банера за Световния ден.

Приложено Ви изпращаме и програмата на РИОСВ – Враца за планираните мероприятия.

За нас ще е удоволствие да присъствате на организираните инициативи и по този начин заедно да действаме така, че посланието «Всяка капка си струва» да достигне до максимум хора.

 

 

  

18.03.2014г.

Пресцентър РИОСВ - Враца

 

ПЛАНИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА

ДЕНЯ НА ВОДАТА – 22 МАРТ

НА РИОСВ – ВРАЦА, СЪВМЕСТНО С БДУВДР – ПЛЕВЕН

СЪС СЪДЕЙСТВМИЕТО НА РЛ – ВРАЦА, ПРИРОДОЗАЩИТЕН ЦЕНТЪР “НАТУРА” КЪМ ДПП”ВРАЧАНСКИ БАЛКАН” И С ПОМОЩТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

 

Планираните мероприятия ще се проведат на 20 и 21.03.2014г. в гр. Враца

 

20. 03.2014 (четвъртък)

Начален час – 10.30ч.

Място: Информационен център на РИОСВ – Враца

Участници –ученици, 6 клас от СОУ «Козма Тричков»

1. Презентация на тема Водата – чудото на природата»

2. Занимателна викторина по въпроси от презентацията

 

21.03. 2014г. (петък)

І - Начало: 09.30ч.

Място: ЦДГ «Слънце»

Участници деца, 5-6 години,  II-ра група “Бърборино”

1. Интерактивен урок на тема « Водата е енергия, водата е нужна на всички» за формиране на умения за пестене на вода и опазването на чистотата й

 

ІІ - Начален час – 10.30ч.

Място: Информационен център на РИОСВ – Враца

Участници ученици, 8-11 клас от СОУ «Отец Паисий», гр. Враца

1. Представяне на интерактивна игра – решаване на казус

2. Прожектиране на филм, подсигурен от община Враца за значението на водата и водните ресурси в региона.

 

ІІІ Начален час – 12.00ч

Място: Природозащитен център «Натура»  на ДПП «Врачански балкан»

Участници – ученици от СОУ «Отец Паисий», гр. Враца и ПМГ «Акд. Иван Ценов», гр. Враца

1. Откриване на изложба от рисунки на тема «Водата е енергия» 

2. Представяне на игра «Кръговрат на водата»

3. Раздаване на награди

 

ІV. Начален час – 13.00ч

Място: мостът на р. Лева преди ПЗ «Вратцата»

Участници –ученици от ПМГ «Акд. Иван Ценов», гр. Враца

1. Извършване на пробонабиране

2. Изпитване на място на pH, разтворен кислород и електропроводимост