С открит урок РИОСВ - Враца отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие и Световния ден на пчелите

По случай Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май, ученици от 5 до 7 клас на училищния екоклуб „Детелина“ към СУ „Христо Ботев“ –Враца, гостуваха в Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ). Експерти изнесоха презентация, свързана с тазгодишното мото „Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашето здраве“. Темата има за цел да повиши обществената осведоменост по отношение на системите на хранене и здравето, които са пряко свързани и зависят от биологичното разнообразие и здравите екосистеми.  

В края на урока всички ученици взеха активно участие в проведената викторина и получиха подаръци за отличните познания в сферата на биологичното разнообразие.

Във връзка с отбелязване Световния ден на пчелите – 20 май, от своя страна учениците представиха презентация и запознаха всички присъстващи с огромните ползи и важното значение на насекомите като опрашители и добри биоиндикатори, както и за тяхната роля по отношение опазването на екологичния баланс и биоразнообразието в природата. Децата демонстрираха своите умения и знания за биологичните видове, като представиха изработените от тях тематични плакати със защитени видове животни.

Отбелязването на този ден е свързано с призива за полагането на ежедневни усилия за съхранение на биологичното разнообразие и неговото устойчиво използване, тъй като биологичното разнообразие е неделима част от живота на Земята и играе решаваща роля в регулирането на атмосферните, климатични и биогеохимични процеси в глобален мащаб.