РИОСВ – Враца заедно с ученици отбелязаха Европейската седмица за намаляване на отпадъците

РИОСВ – Враца, съвместно с ученици от 6-ти и 7-ми клас от  ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Враца, отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) В информационния център на инспекцията децата бяха запознати с добри практики по управление на отпадъците с презентации на тема „Образование и комуникация в областта на отпадъците“.      

По време на мероприятието беше проведен практически урок посредством Въпросник раздаден на всички участници, касаещ представяне на тяхното виждане и предложения относно намаляване замърсяването на околната среда с отпадъци.

     Учениците получиха награди за проявения интерес към темата и активното си участие.