РИОСВ-Враца забрани взривните работи на територията на кариера „Кунино“

РИОСВ-Враца забрани извършването на взривни работи в района на обект Находище за варовици “Кунино“, землище с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца. Издадена е Заповед  за прилагане на превантивна принудителна административна мярка на основание Закона за опазване на околната среда.

Принудителната административна мярка е наложена след извършена проверка по сигнал от Българско пещерно дружество, гр. София, за заплаха от разрушаване на природна забележителност „Пещера Гълъбарника“ в землището на с. Кунино.

Забраната  може да бъде преразгледана след като изпълнителят представи в РИОСВ-Враца  доклад за резултати и анализи от извършен взриво-сеизмичен мониторинг в района на кариерата, удостоверяващ че взривните работи не оказват негативно влияние в района на въздействие.