РИОСВ-Враца връчи грамота по повод отбелязването на Европейската седмица за намаляване на отпадъците

РИОСВ-Враца връчи грамота по повод отбелязването на Европейската седмица за намаляване на отпадъците.

Под мотото „Не ме изхвърляй! Направи от мен още нещо красиво и полезно!“, в периода 20-28 ноември, деца от втора възрастова група „Симба“ при ДГ „Европейчета“, гр. Враца, отбелязаха Европейската седмица за намаляване на отпадъците  (ЕСНО) – 2021г.

С разнообразни дейности и еко инициативи  малките природозащитници изработиха уникални предмети с екологична насоченост и получиха ценна информация за необходимостта от разделно събиране и рециклиране на отпадъци.

За своя принос в опазването на околната среда и формирането на екологична култура и отношение на децата към природата, РИОСВ-Враца награди „ДГ-Европейчета“ за участието в инициативата.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ECHO) се провежда традиционно в края на ноември. Основната ѝ цел е повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците и насърчаването на практически дейности за намаляване, разделно събиране, предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в природата, почистване на замърсени терени.