РИОСВ-Враца ще отбележи Денят на Земята с инициативи за деца и ученици

                  Регионална инспекция по околна среда и водите – Враца, подкрепена от Агенция за закрила на детето, Враца и Природозащитен център «Натура» на 22 април ще отбележат Денят на Земята.

Тази година над един милиард души в 190 страни по света вземат участие в дейности, посветени на глобалната тема за годината: Зелени градове.

Докато населението на света мигрира към градовете и мрачната действителност  относно промените на климата става все по-реална, нуждата от създаването на устойчиви общности се очертава като по-важна от всякога. Да преобразим нашите градове и да създадем устойчиво бъдеще чрез умни инвестиции в устойчиви технологии – това е посланието за обществена политика с поглед към бъдещето и образовано и активно общество.

Кампанията за зелени градове стартира през есента на 2013 г., за да помогне на градовете по света да стават по-устойчиви и да намалят своя въглероден отпечатък. Кампанията се фокусира върху три ключови елемента – сгради, енергия и транспорт. Основните цели са да се помогне на градовете да ускорят прехода си към по-чисто, по-здравословно и икономически по-добро бъдеще, чрез подобряване на ефективността на инвестициите във възобновяеми технологии.

Кампания на регионално ниво се осъществява с активната подкрепа на Агенция за закрила на детето, Враца.  2014 година  е обявена за Година на правата на детето, както месец април е посветен на правото на децата на живот и развитие.

Двете структури ще обединят информационните си кампании, за да докажем, че Правото на живот и развитие ще е много по-добро в Зелените градове и можем да постигнем само със съвместни действия.

Програмата на РИОСВ – Враца за планираните мероприятия по повод Денят на Земята може да намерите на сайта на инспекцията.

 

17.04.2014г.

Пресцентър РИОСВ - Враца


 
ПЛАНИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА

ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА – 22 АПРИЛ

НА РИОСВ – ВРАЦА

 

Инициативите се осъществяват с подкрепата на «Отдел Враца» в Главна дирекция по контролправата на детето към ДАЗД и Природозащитен център «Натура» към ДПП «Врачански балкан»

 

Планираните мероприятия ще се проведат на 22.04. 2014г. в гр. Враца

 

22. 04.2014 (вторник)

І. Начален час – 10.00ч.

Място: ЦДГ «Българче»

Участници – 23 деца, 5-6 години

1. Интерактивен урок на тема «Земята – нашият дом, нека я опазим» за формиране на познания за Земята и умения за опазването й

Край – 10.45ч

 

ІІ - Начало: 11.30ч.

Място: Манастирски  дол в резeрват «Врачански карст»

Участници – 15 ученици, 4 клас от СОУ «Христо Ботев», гр. Враца

1. Разиграване на интерактивни игри с натрупване на знания за опазването на  различните компоненти на околната среда и възможности за ограничаване на влиянието на факторите чрез застъпване на призива за действия срещу изменението на климата и създаване на зелени градове

2. Викторина с въпроси, свързани с Деня на Земята и възможни действия за предотвратяване на измененията на климата.

Край – 12,30ч

 

 

Изготвил:  Цв. Вергилова

ст. експерт ПИСОС и ВО