РИОСВ- Враца ще отбележи 5 юни – Световен ден на околната среда

      По повод Световния ден на околната среда РИОСВ – Враца ще организира детски празник за ЦДГ “Българче”. Той ще се проведе на 4 юни от 10.30 ч. на площадката пред сградата регионалната екоинспекция. Децата ще рисуват на асфалт и ще се включат в занимателни екологични игри.

Темата на Световния ден на околната среда през 2015 г. е „Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим.“.

Световният ден на околната среда е основният механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб. През годините честването на този ден се е превърнало в значима глобална платформа за въвличане на обществото в проблематиката за опазване на околната среда в над 100 държави. Това е добра възможност за хората да допринесат в грижата за околната среда, обединявайки индивидуалните си усилия в колективна енергия с нарастващо позитивно въздействие върху планетата.

Повече информация за Световния ден на околната среда може да намерите на е-страницата на МОСВ - http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=61, както и на официалния сайт на Програмата на ООН за околна среда - http://www.unep.org/wed/.


Пресцентър РИОСВ – Враца