РИОСВ-Враца провери 10 сигнала за бедстващи защитени животи през юли

Във връзка с получени сигнали на „зеления“ и дежурния телефон за намерени защитени животни в безпомощно състояние експерти от РИОСВ-Враца извършиха десет извънредни проверки.

Сигналите са за защитени животински видове, включени в приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Става дума за птици, открити в безпомощно състояние: три сигнала са за птици от вида „Бял щъркел“, три – за малки градски лястовици, паднали от гнездото, един сигнал за голям ястреб със счупено крило в района на Вратцата. Два млади екземпляра от вида „Домашна кукумявка“ са били донесени в инспекцията за установяване на тяхното състояние. Получен е и сигнал от тел. 112 за екземпляр от разред „Прилепи“ в сградата на МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца, по който са дадени инструкции за предприемане на мерки по освобождаването му в природата.

Всички птици, за които е установено, че са в критично състояние и е необходимо лечение или доотглеждане, са изпратени незабавно във ветеринарна клиника „Добро хрумване“ в София. Останалите екземпляри са пуснати на свобода.

Според чл. 39 от ЗБР лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, без умисъл е ранило или убило екземпляр от животински вид от приложение №3, е длъжно да уведоми за това най-близкия регионален орган на МОСВ или на Изпълнителната агенция по горите в срок до 3 дни.