РИОСВ – Враца продължава с мероприятията по повод на Европейската седмица за намаляване на отпадъците

РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците с открит урок на тема „Образование и комуникация в областта на управление на отпадъците“ пред шестокласници от екоклуб „Природолюбител“ при СУ „Козма Тричков“, гр. Враца.

     Учениците бяха запознати със значението на понятието „Отпадъци“, видовете отпадъци и ползите от  разделното им събиране.

     По време на открития урок всички участници имаха възможност да представят своето виждане за провеждане на собствена „Зелена кампания“.