РИОСВ-Враца отбеляза Международния ден на биоразнообразието в Детска градина „Славейче“

          По повод Световния ден на биоразнообразието - 22 май,  експерти от РИОСВ-Враца посетиха ДГ “Славейче” в Криводол.  От увлекателна беседа децата научиха за богатото видово разнообразие и защитените територии в региона.  В двора на детската  градина  бяха поставени къщички за птици, за да напомнят колко е важно опазването на видовете и техните местообитания.

 Тази година мотото на Международния ден е „Биологично разнообразие и устойчив туризъм“. Темата е избрана в подкрепа на дейностите на Световната организация по туризъм към ООН във връзка с Решение 70/1931 на Генералната Асамблея на ООН, чрез която 2017 г. е обявена за „Международна година на устойчив туризъм за развитие“.

Секретариатът на Конвенцията за БР предоставя на шестте езика на ООН  информационни материали, логото за деня, ключови послания, мероприятия по отбелязване на деня в различните държави-членки на Конвенцията, които са достъпни на адрес www.cbd.int/idb/2017.