РИОСВ-Враца отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие и Световния ден на пчелите

По случай ежегодното отбелязване на Международния ден на биологичното разнообразие 22 май, експерти от РИОСВ - Враца гостуваха на ученици от 6-и и 7-и клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Враца, където изнесоха презентация на тема „Изграждане на общо бъдеще на планетата за всички живи същества“. Изборът на тема за 2022 г. е с цел да повиши осведомеността и разбирането за проблемите, свързани с биологичното разнообразие като основа, върху която можем по-добре да надграждаме.

По повод Световния ден на пчелите 20 май учениците бяха запознати и с огромните ползи и значението на тези насекоми, тяхната роля за опазването и поддържането на екологичния баланс в природата като опрашители и добри биоиндикатори.

Всички ученици взеха активно участие в проведената в края на урока викторина с отлични познания по отношение на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие дава възможност да се повиши обществената осведоменост и да се засилят съвместните действия на всички нива за изграждане на бъдеще за живот в хармония с природата. Страните по Конвенцията за биологичното разнообразие, на която Р България е равноправен член, работят за значително намаляване загубата на биологично разнообразие в глобален мащаб, което включва и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.