РИОСВ - Враца определи краен срок 3 юни 2022 г. на „Камибо“ ЕООД за обезвреждане на неизползвани опасни вещества

При поредна проверка на „Камибо“ ООД - ТП „Хименерго“ гр. Враца, извършена на 4 май 2022 г. от експерти на РИОСВ – Враца, е констатирано, че дружеството не е обезвредило неизползваните опасни вещества (замърсени отпадъчни води) от басейните, съхранявали резервоарите със серовъглерод на площадката на предприятието.

Дадено е предписание за обезвреждане на водата от дъното на басейните, съхранявали резервоарите със серовъглерода, както и за обезвреждане на наличния серовъглерод в „мъртвия обем“ на цистерните (около 6 тона).

Определеният краен срок е 3 юни 2022 г. При неизпълнение на предписанието в посочения срок ще бъдат предприети  действия за принудително изпълнение.