РИОСВ – Враца и учeници от НУ „Св. Софроний Врачански“, гр. Враца проведоха съвместна инициатива

Експерти от РИОСВ-Враца и ученици от 2 клас от НУ “Св. Софроний Врачански“, гр. Враца проведоха съвместна инициатива в рамките на Twinning проект: „FOR WATER“. 

Експертите представиха кратка презентация на тема „Ценим водата – замърсяване и пречистване“. Учениците представиха на мултимедийно устройство „Приказка за водната капки“. Проведоха се няколко лабораторни експеримента, илюстриращи замърсяването  и пречистването  на водата.

За участието си всички деца получиха интересни подаръци.