РИОСВ – Враца и Регионалната библиотека „Христо Ботев” отбелязаха Деня на водата

Регионална инспекция по околна среда и води във Враца и Регионалната библиотека „Христо Ботев” отбелязаха Световния ден на водата – 22 март. В инициативата се включиха и ученици от екоклуб „Детелини“ при СУ ­„Христо Ботев”, с ръководител Гергана Комитска.  Събитието се проведе в „Обща Читалня“ на Регионална библиотека „Христо Ботев“ - гр. Враца.

Целта на събитието бе да привличане вниманието на учениците върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Децата представиха собствена презентация по темата, а експерти от екоинспекцията ги запознаха с водното богатство на резерват „Врачански карст“. В рамките на инициативата  младите природозащитници взеха активно участие в интерактивни занимания и показаха своите знания по темата, както и относно богатото видово разнообразие в резервата.

Всички участници в инициативата получиха като награда от регионалната инспекция – книжки с информация за защитените територии и зони в област Враца, и албуми с историята на резерват „Врачански карст“

 

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за  привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.