Резерват – Врачански Карст

Резерват „ВРАЧАНСКИ КАРСТ“

Цели на обявяване: Уникален карстов комплекс с живописни пейзажи

Местоположение:

Област: Враца, Община: Враца, Населено място: гр. Враца, с. Згориград, с. Паволче

Площ: 1438.9 хектара

Документи за обявяване:
Заповед № 854 от 10.08.1983 г., бр. 72/1983 на Държавен вестник 

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - намаляване със Заповед №  9 от 09.01.1985 г., бр. 14/1985 на Държавен вестник;

2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед № 1449 от 21.12.1989 г., бр. 3/1990 на Държавен вестник; 

Режим на дейности:
В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на:

1. тяхната охрана;

2. посещения с научна цел;

3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;

4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Резерват “Врачански карст” е защитена територия със строг режим на защита. Територията обхваща карстов район с живописни пейзажи. Един от най-богатите в страната на пещери, пропасти и уникална пещерна фауна, като повечето от пещерните видове са локални ендемити (не се срещат никъде другаде по света). Обявяването на резервата е свързано с опазването на интересни геоморфологични образувания, които тук са най-многобройни: кари, карни полета, големи и малки въртопи, валози, ували, карстови долове и др.; множество реликтни видове. В района на резервата е забранена всякаква дейност нарушаваща самобитния характер на природата.