Решения издадени по реда на глава седма, раздел I Закона за опазване на околната среда

Решения издадени по реда на глава седма, раздел I Закона за опазване на околната среда

Наименование на оператора и предприятието (адрес на управление и адрес на предприятие)

№ на решение на директора на РИОСВ-Враца

Дата на Решение на директора

Решение на директора (прикачен файл)

Дата на влизане в сила на решението по чл.106, ал.4 от ЗООС

Дата на обжалване на Решението по чл.106, ал. 4 от ЗООС

Към момента няма издадени решения