Съобщение за издадено Решение по ОВОС № ВР-1-1/2019г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционен комплекс със съответното ландшафтно оформление на околния терен“, с възложител „ЕСТ“ АД.

 

                                                                                                                          (04.09.2019г.)