Постановено решение № ВР 2-2/2009г. от 08.10.2009г.