На 22 март отбелязваме Световния ден на водата

         

          Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за  привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.

През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води. Кампанията „Защо хабим водата?“ (Why waste water?) отправя послания за намаляване на количеството отпадъчни води и възможностите за оползотворяването им.

http://www.worldwaterday.org/ – официален сайт на Световния ден на водата

РИОСВ – Враца ще отбележи Деня на водата с няколко инициативи:

На 21 март 2017 г., от 14.30 часа, съвместно с Регионална библиотека „Христо Ботев“ във Враца, експерти от инспекцията ще представят пред ученици от Х  клас на Професионална техническа гимназия „Никола. Й. Вапцаров“ – Враца, презентация на тазгодишната тема „Защо хабим водата“. Инициативата ще се проведе във филиала на Регионалната библиотека в ж. к. „Дъбника“ на Враца.

На 22 март 2017 г. в 10.30 часа в информационния център на инспекцията ще гостуват деца от ОДЗ „Слънце“ – Враца, на които ще разкажем за значението на водата за живота на планетата и за това как самите те могат да допринесат за намаляване на отпадъчните води и за пестене на водата.

На 22 март 2017 г. от 12.00 часа ще посетим СУ „Христо Ботев“ – Враца. В аулата на училището Световния ден на водата ще бъде отбелязан с презентация, викторина и изложба с плакати, изработени от децата по тазгодишната тема.

На 22 март 2017 г. от 16 часа  в инспекцията ще гостуват ученици от VІ клас на СОУ „Козма Тричков“ – Враца, които ще запознаем с основните замърсители на водата и начините за нейното пречистване.