Министерският съвет стартира Инициатива за дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина

Кандидатстването е изцяло онлайн на Портала за студентски стажове http://staj.government.bg/