Консултации по екологична оценка

 • Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Козлодуй (09.08.2023г.)

 • Съобщение за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Враца     

  /20.06.2022г./

 • Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Оряхово (09.07.2021г.)

 • Съобщение за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Борован.      

                                                                                                                                / 28.01.2021 г./

 • Съобщение за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Роман           

                                                                                                                           /02.12.2020г./

 • Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Бяла Слатина (19.04.2018г.)

 •   Съобщение      за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Мизия (16.02.2016г.)

 • Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Мездра (09.02.2016г.)