Извозени са живачния оксид, калиев перхлорат и манганов карбонат, складирани в бившия военен завод „Гаврил Генов“, гр. Враца

На 17.03.2020г. в присъствието на експерти от РИОСВ-Враца и под контрола на представители на Областна дирекция на МВР-Враца, наличните в склада на бивш военен завод „Гаврил Генов“, гр. Враца калиев перхлорат, живачен оксид и манганов карбонат са изкарани и извозени за обезвреждане и последващо третиране от лицензирани фирми.