Издаване на решение по чл.28, ал.1 от Наредбата за съгласуване на ППП и ИП с предмета и целите на ЗЗ

Downloads

РЕШЕНИЕ № 03-ОС / 2010 г.
размер: 146 KB
РЕШЕНИЕ № 05-ОС / 2009 г.
размер: 141 KB