Издадени Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за период 2003г. - 2007г.

Downloads

Решение 32-ПР -2007г. от 09.07.2007г.
размер: 49 KB
Решение 30-ПР - 2007г. от 29.06.2007г.
размер: 47 KB
Решение 24-ПР - 2007г. от 28.05.2007г.
размер: 53 KB
Решение 19-ПР - 2007г. от 11.04.2007г.
размер: 54 KB
Решение 16-ПР - 2007г от 27.03.2007г.
размер: 47 KB
Решение 13-ПР - 2007г. от 13.03.2007г.
размер: 43 KB
Решение 9-ПР -2007г. от 21.02.2007г.
размер: 55 KB
Решение 4-ПР -2007г. от 24.01.2007г.
размер: 47 KB
Решение 3-ПР - 2007г. от 24.01.2007г.
размер: 42 KB
Решение 1-ПР -2007г. от 05.01.2007г.
размер: 41 KB
Решение 26-ПР -2006г. от 23.11.2006г.
размер: 50 KB
Решение 19-ПР - 2006г. от 04.09.2006г.
размер: 38 KB
Решение 15-ПР - 2006г. от 31.07.2006г.
размер: 38 KB
Решение 14-ПР - 2006г. от 30.07.2006г.
размер: 38 KB
Решение 13-ПР - 2006г. от 31.07.2006г.
размер: 38 KB
Решение 7-ПР - 2006г. от 31.05.2006г.
размер: 46 KB
Решение 8-ПР-2005г. от 19.05.2005г.
размер: 37 KB
Решение 2-ПР-2005г. от 10.02.2005г.
размер: 34 KB
Решение 1-ПР-2005г от 11.01.2005г.
размер: 37 KB
Решение 28-ПР-2004г. от 03.09.2004г.
размер: 33 KB
Решение 24-ПР - 2004г. от 30.08.2004г.
размер: 38 KB
Решение 26-ПР - 2004г от 01.09.2004г.
размер: 37 KB
Решение 23-ПР - 2004г. от 18.08.2004г.
размер: 34 KB
Решение 20-ПР -2004г. от 04.08.2004г.
размер: 37 KB
Решение 12-ПР - 2004г. от 05.04.2004г.
размер: 76 KB
Решение 7-ПР - 2004г. от 10.02.2004г.
размер: 38 KB
Решение 6-ПР - 2004г. от 16.02.2004г.
размер: 38 KB
Решение 3-ПР - 2004г. от 07.01.2004г.
размер: 38 KB
Решение 2-ПР-2004г. от 07.01.2004г.
размер: 36 KB
Решение 4-ПР-2003г. от 10.07.2003г.
размер: 52 KB